Přínos ventilační turbínyLOMANCO®

Ventilační turbíny LOMANCO® zajistí trvalý vzdušný oplach střešního pláště. Ventilační turbíny LOMANCO® odvádí ze střešního plášťě nežádoucí vlhkost, čímž významně prodlužují jeho životnost.

Ventilační turbíny LOMANCO® šetří elektrickou energii, protože pro svou činnost žádnou elektrickou energii nepotřebují. Ventilační turbíny LOMANCO® totiž využívají nejlevnější zdroj energie - přírodní vítr, který je zcela zdarma a hlavně je nevyčerpatelný!

V letním období odvádějí ventilační turbíny LOMANCO® ze střešního pláště přehřátý vzduch a tím významně snižují tepelné zatížení celého objektu. U domů s klimatizací odeberou teplo a tím odlehčí zátěži klimatizace a významně uspoří nemalé finanční částky.

Ventilační turbíny LOMANCO®

Ventilační turbíny LOMANCO® průběžně provětrávají interiéry, výrobní i skladovací prostory, výrobní haly a různorodé zemědělské objekty, jako např. kravíny, koňské stáje atd. Pravidelná výměna vzduchu je pro kvalitní život nepostradatelná.

Odvětrání šachet panelových domů pomocí ventilační turbíny LOMANCO®

Každý panelový dům musí mít vyřešený systém odvětrání koupelen, toalet a kuchyní. Odvětrání může být řešeno prostřednictvím ventilační šachty, kde jsou na vyústění umístěny ventilační turbíny Lomanco®. Ventilační turbíny LOMANCO® nahrazují eletrický ventilátor, který je hlučný a může být často porouchaný. V systému odvětrání doporučujeme kombinovat ventilační turbíny Lomanco® a ventilátory. K regulaci odvětrání pomocí ventilační turbíny je vhodné použít regulační mřížky na výstupech v bytě. Pro účely odvětrání šachet panelových domů je vhodné pouze použití největší a nejvýkonnější ventilační turbíny LOMANCO® typ Lomanco® BIB 14 (BEB 14), případně ventilační hlavice Lomanco® typ Lomanco® TIB 14 (TEB 14)!!! Ventilační turbíny a ventilační hlavice jiných typů a průměrů nedosahují potřebných parametrů a nesplní požadavky na odvětrání!

Odvětrání střešních plášťů a ventilační turbína LOMANCO®

Každá střecha vyžaduje kvalitní vzdušný oplach. Vlhký vzduch vzniklý nepříznivými povětrnostními podmínkami se nesmí ve střešním systému usadit a zkondenzovat. Ventilační turbína Lomanco® zajistí aktivní, průběžné a trvalé odvětrání. Ventilační turbína Lomanco® se buď používá preventivně, nebo i v případě již vzniklého problému, kdy ale už může být pozdě. Především plechové střechy trpí na kondenzaci. A právě ventilační turbína Lomanco® pak může být jejich ideálním řešením.

Odvětrávání interiérů staveb pomocí ventilační turbíny LOMANCO®

Ventilační turbíny Lomanco® kvalitně odvětrají půdní, skladovací, výrobní, sklepní a další prostory. K regulaci odtahu ventilační turbíny lze použít regulační klapku ovládanou ručně, nebo servomotorem.

Provozní náklady se systémem ventilační turbíny Lomanco®:

bezúdržbový provoz ventilační turbíny Lomanco® bez potřeby elektrické energie, resp. 90% snížení nákladů při použití individuálních ventilátorů.